Kancelaria

Sprawy duszpasterskie

Sprawy duszpasterskie załatwia się dziennie 30 min. po mszy św.

Adres

Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Kotórz Wielki
ul. Opolska 25
46-045 Kotórz Wielki
tel.: 77 42 12 025
proboszcz: ks. Grzegorz Głogowski

Sprawy formalno-prawne

Chrzest jest spotkaniem z Bogiem. Chrystus włącza się w nasze życie; stajemy się wybranym dzieckiem Boga. Chrztu św. udziela się po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.
Przy uprzednim zgłoszeniu trzeba okazać:

  • Dokument urodzenia dziecka
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • Opinię co do religijności życia Chrzestnych

Bierzmowanie jest sakramentem Umocnienia. Młodzież do niego przygotowuje się na lekcjach religii i w bezpośrednich spotkaniach przed przyjęciem sakramentu. Świadek bierzmownia musi być bierzmowany będąc wierzącym i praktykującym katolikiem.

Najświętszy Sakrament. Do I Komunii św. przygotowywują się dzieci 3. klasy na nauce religii i na czwartkowym przygotowaniu się do pełni życia eucharystycznego.
Okazja do Spowiedzi św. jest dziennie pół godziny przed mszą św.

Namaszczenia Chorych udziela się na każde indywidualne wezwanie do chorego, oraz podczas liturgii w kościele z okazji Światowego Dnia Chorego - tzn. 11.02 (wspomnienie Objawień MB z Lourdes) i w przedkiermaszowy dzień chorego. Sakrament ten umacnia chorego na czas cierpienia, odpuszcza grzechy i przywraca zdrowie, jeżeli taka jest wola Boża.

Kapłaństwo wspomina się w I czwartki miesiąca. Odprawia się Godzinę św. z modlitwami w intencji powołanych do służby w Kościele i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się i za tych, z których posługi żeśmy skorzystali; i za tych, co z naszej parafii poszli pracować na Niwie Pana.

Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i niewiasty, którzy zapraszają Boga w swoje życie; a On obdarza ich szczególnymi łaskami do wypełnienia ich rodzinnych obowiązków. Z nauką przedślubną przynoszą nupturienci:

  • Dokument chrztu św.
  • Świadectwo nauki religii
  • Formularze UG, które mówią o zalegalizowaniu ślubu kościelnego wobec Władz cywilnych

Księgi parafialne

Przeżyły one pokolenia i zawieruchy wojenne; a noszą daty założenia:
1692 - Chrztu św.
1690 - Ślubu 
1687 - Pogrzebów

Uwieczniony jest tam język łaciński, polski i niemiecki.