Caritas parafialny

22.03.2012 - dekretem rejonowego oddziału Caritas w Opolu został powołany Parafialny Zespół Caritas.

Zespół tworzą:

  1. Sordon Elżbieta - przewodnicząca
  2. Przyszlak Maria - sekretarz
  3. Sordon Danuta - skarbnik
  4. Syboń Maria
  5. Dębiec Barbara
  6. Matysek Teresa
  7. Smok Barbara
  8. Wieszolek Róża
  9. Grodek Alina
  10. Klosek Irena

Parafialny Zespół Caritas organizuje przyjęcia dla starszych, chorych z okazji różnych uroczystości, organizuje spotkania w ramach wspólnoty parafialnej zawsze z poczęstunkiem. Z okazji Adwentu i Wielkiego Postu przeprowadza sprzedaż stroików adwentowych i wielkopostnych i z dochodu urządza poczęstunek i reszta dochodów służy działalności Caritas.

Wszystkich chętnych, którzy swoimi wpłatami i ofiarami chcieliby wspomóc działalność Caritasu prosimy wpłacać na konto parafialne z dopiskiem (Caritas) BS Łubniany, nr. rachunku: 23 8897 0004 2001 0001 1282 0001