Projekty unijne

„Europejki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: Renowacja zabytkowego kościoła św. Michała w Kotorzu Wielkim
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kotorzu Wielkim w dniu 9 lipca 2021 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00717-6935-UM0811206/21 na realizację projektu pn.: Renowacja zabytkowego kościoła św. Michała w Kotorzu Wielkim

Wartość projektu: 74 097,54 zł.

Wartość dofinasowania: 69 999,00 zł.

Cel operacji:  Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację zabytkowego kościoła pw. Św. Michała w Kotorzu Wielkim tj. remont elewacji zewnętrznej zabytku.