Okolica

BUDOWA ZBIORNIKA W TURAWIE

Jezioro Turawskie powstało w wyniku sztucznego spiętrzenia rzeki Małej Panwi. Rodziły się obawy, bo trzeba było przesiedlić rodziny, które mieszkały na terenach przeznaczonych do zalania. Użytkowane tu były pola, pastwiska i lasy sosnowe. Budowę rozpoczęto w 1933 roku. Po czterech latach pracy powstał mur zaporowy o długości 6 km, a w najwyższym punkcie miał 13 m wysokości. Zużyto 60 000 m2 larsenów długości od 5 do 18 m. Przemieszczono trzy miliony ton ziemi w tym ił i żwir, Zużyto 10 000 ton cementu. W założeniu powierzchnia jeziora miała wynosić 24 milionów m2 a pojemność 90 milionów m3. W latach 1975 - 1985 podwyższono przelewy zwiększając pojemność jeziora do 107,5 miliona m3 wody.

MAPA PARAFII

(kliknij na kapliczkę albo krzyż, aby zobaczyć go)

Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz