III Zakon

Miłośnicy św. Franciszka gromadzą się już od 1879r. Spotkanie odbywa się w niedzielę po pierwszym piątku, by wyrazić swoje szczególne do Niego nabożeństwo.

Figurka św. Antoniego ze starego Kościała sprzed 1782r.
Figurka św. Antoniego ze starego Kościała sprzed 1782r.