Dzieci Maryi

Grupy Dzieci Maryi swoimi początkami sięgają Kongregacji Mariańskiej założonej w 1563 roku przez belgijskiego Jezuitę O. Jana Leunis, a zatwierdzonej w 1584r. przez Grzegorza XIII, papieża. Pierwszymi jej członkami była młodzież męska kolegium jezuickiego, nauczyciele, profesorowie sławnych rzymskich uczelni, przedstawiciele elit kulturalnych Rzymu, którzy gromadzili się na modlitwie przed obrazem Matki Bożej. W Polsce pierwsze kongregacje założyli Jezuici w 1574r. w Poznaniu, na Śląsku zaś w 1848r. w Piekarach Śląskich.

W naszych księgach parafialnych pierwszą wzmiankę znajdujemy w 1918 roku pod nazwą "Kongregacya Maryańska". Od szeregu już lat grupami Młodzieży Mariańskiej opiekowały się Siostry Służebniczki N.M.P, prowadząc spotkania formacyjne. Co niedzielę młodzież przewodniczyła w Godzinkach ku czci Najświętszej Marii Panny, a w pierwsze soboty miesiąca uczestniczyła we Mszy św. odnawiając swoje przyrzeczenia oddania się Matce Bożej.

W strojach maryjnych ze sztandarem i poprzez prowadzone misteria uświetniała uroczystości parafialne. Przewodniczyła w nabożeństwach majowych i październikowych, oraz trzymała straż adorując przy Ciemnicy i Bożym Grobie. Aktywnie włączała się w pomoc przy dekoracji kościoła. W okresie Wielkiego Postu uczestniczyła w całodziennym Dniu Skupienia prowadzonym w parafii. Przed uroczystością Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowywała kartki świąteczne i stroiki, które rozprowadzała wśród parafian, a uzyskiwane ofiary przeznaczała na cele charytatywne i na cele swojej grupy. Dla rodziców i seniorów z parafii przygotowywała spotkania opłatkowe, oraz spotkanie z okazji Dnia Matki. Szczególne miejsce w formacji dostrzega się w październikowej diecezjalnej pielgrzymce na Górę św. Anny - (12 X 2003), gdzie aktywnie włączyły się w realizację programu; poprzez przewodniczenie modlitwy różańcowej poprzedzają stacje inscenizacjami oraz przedstawiając scenki teatralne.

3 maja 2003r. grupa Marianek godnie zaprezentowała się na Festiwalu Maryjnym w Studzience.

Wraz z odejściem sióstr Służebniczek z parafii aktywność i działalność Dzieci Maryi nieco osłabła. Chcemy tę grupę Marianek reaktywować, by znów stały się dumą parafii.

W roku 2013 Marianki przygotowały już i przeprowadziły modlitwę różańcową w październiku, przygotowały nabożeństwo o św. Marcinie oraz program artystyczny na spotkanie opłatkowe dla seniorów naszej parafii. Krótkim nabożeństwem przed pasterką pożegnały Adwent wprowadzając parafian w radosny czas Bożego Narodzenia. W tym roku również w uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P., w święto patronalne, przyjęta została w poczet Dzieci Maryi nowa kandydatka.

Zapraszamy wszystkich sympatyków, chętnych  i członków  naszej grupy na spotkania. Wiadomości i terminy spotkań znajdziecie na tablicy ogłoszeń przed  kościołem.