Historia

Laudatio

Ks. Carl Kahl był tu proboszczem w latach 1865/67. Zbierał materiał historyczny o tutejszej parafii. Ujął go w monografii p.t. "Das Majorat Turawa". Chwała mu za to! Chwała!

Historia

Początki parafii są zapewne związane z powstaniem pierwszego kościoła w Kotorzu Wielkim. Kaplica istniała tu prawdopodobnie jeszcze przed 1295 rokiem. Drugą świątynię, drewnianą, wystawiono w miejscu dzisiejszej kaplicy pogrzebowej, którajest pozostałością dawnego prezbiterium. Kanonik wrocławski Brunetti w protokole wizytacyjnym z 1679r. opisuje kościół jako zniszczony i zaniedbany. W 1690 roku, kiedy to Kotórz stał się własnością Bogusława Blankowskiego, odrestaurowano świątynię za jego pieniądze.

Wieża kościoła ma wysokość 37,1m
Wieża kościoła ma wysokość 37,1m

Gdy w 1982r. przystąpiono do renowacji obecnego kościoła, wydobyto z kuli wieńczącej wieżę świątyni dokument o następującej treści:

Franciszek hrabia v. Gaschin, wysoce urodzony, żonaty z Anną Barbarą v. Garnier, wdową po zmarłym mężu Antonim v. Loewenkron, zdecydowali ku większej czci Boga i postanowili własnym kosztem wybudować nowy kościół. Otrzymali na to zgodę biskupa wrocławskiego 3.11.1782r., a już w lutym tegoż roku rozpoczęto budowę, którą prowadził majster murarski Worbs ze Strzelec Opolskich, który też opracował kosztorys nowej świątyni wynoszący 9000 talarów. Budowę rozpoczęto 13.04.1782r., a ostatniego października pokryto ją dachem. Po nałożeniu wiązania wieży, okazało się, że mury świątyni i sklepienia zaczęty pękać. Zamurowano przestrzenie pomiędzy filarami i uratowano przed nieszczęściem. Do kuli został włożony przeze mnie, proboszcza Karola Padiery ten oto dokument dla ciebie, człowieku, i przyszłych pokoleń.

Konsekracji tego kościoła dokonał biskup wrocławski Emanuel Schimonski 25.06.1801 roku. W 1882 roku, z okazji 100-lecia istnienia kościoła, ks. prób. C. Kahl ufundował witraż ku czci Matki Bożej. Do parafii, której patronuje św. Michał Archanioł, należą: Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Turawa i Marszałki. Położenie tych miejscowości w pobliżu Jeziora Turawskiego sprawiło, iż stały się one miejscami wypoczynku.