Nazwy

Kotorz Wielki, Gross Kochen, Gross Kotorz, Gross Kotorsch, Mega Chotors, Cotors. Oto nazwy naszej miejscowości, które historia w księgach parafialnych niosła ze sobą. Z dokumentów wynika, że nazwa Chotors pojawiła się w 1295r. Biskup Joannes Romka z Wrocławia poleca wikaremu opolskiej katedry zaopiekować się chrześcijanami na "ambo Chotors" (na obu Kotorzach). Dotychczas dojeżdżał tu kapłan z Chrzumczutz. Obsługiwał 13 miejscowości. Było to ponad jego siły. Dlatego biskup Jan dokonał podziału; i Kotorz Wielki otrzymał własnego kapłana. Data ta uchodzi za początek parafii. Nazwa Turawa pojawiła się dopiero w 1562r. Do tego czasu pisało się o dwóch Kucharzinach, Kucharach. Jedne były na terenie dzisiejszego jeziora; drugie - to obecna Turawa. Tradycja mówi, że nad rzeką Małej Panwi były ławy: tu ława, tam ława Niewiasty gromadziły się przy ławach, aby wprać bieliznę. Wtedy "ł" zamieniło się po pewnym czasie na "r". Kto chce, niech wierzy. Musiała to być znaczna ława, że weszła spośród innych ław do historii.

Ks.Kahl , tutejszy proboszcz, tłumaczy to inaczej: tur tu przebywał; tu wypasał się; tu było jego miejsce. Tu zapewne stał i zamek myśliwski. Tu Georg von Koenigsfeld upodobał sobie to miejsce. A może i Catharina von Kokorz może i bliskość kościoła w Kotorzu jej się przypodobała. Stąd dokumenty będą mówiły o Turawie. Księgi chrztu wspominają w 1809r. "przewodniczącego" Turawy. I wtedy zapewne Turawa stała się oddzielną miejscowością.

Anna Barbara von Gaschin z d. Garnier
Anna Barbara von Gaschin z d. Garnier

Marszałki noszą też starą datę; w 1790r. Księga zmarłych na str.130 pisze o pogrzebie dziecka Urbana Kanzy "von Marzolkow bey Rozsocha". Tam bracia Andreas i Sebastian Marzolek zakupili od właścicieli Turawy las, by go wyrąbać i zamienić w rolę. Parafia Kotorz Wielki składa się zatem z Kotorza Wielkiego, Kotorza Małego, Turawy i Marszałek.

Franciszek von Gaschin
Franciszek von Gaschin

Płyta nagrobna kryjąca ciało fundatorki kościoła
Płyta nagrobna kryjąca ciało fundatorki kościoła

Tablica nagrobna Anny Barbary von Gaschin z 1804r.
Tablica nagrobna Anny Barbary von Gaschin z 1804r.

Miejsce dawnego spoczynku rodziny Garnier na
Miejsce dawnego spoczynku rodziny Garnier na