Aktualności

Różaniec w wykonaniu Dzieci Maryi

niedziela, 28 października 2018r.

W ostatnią niedzielę października Marianki przygotowały modlitwę różańcową. Wspólnie modliliśmy się przede wszystkim za chrześcijan prześladowanych w Pakistanie.

Pakistan powstał w 1947 roku jako muzułmańska część Indii Brytyjskich. W 1971 r. odłączyła się w wyniku wojny domowej wschodnia część Pakistanu, tworząc państwo Bangladesz. W swej nowożytnej historii Pakistan wielokrotnie znajdował się pod rządami wojskowych, którzy usuwali rządy wyłonione w wyborach.

Pakistan jest państwem islamskim. Większość jego mieszkańców to sunnici. Kolejne rządy podejmowały działania prowadzące do stopniowej islamizacji systemu prawnego, podatkowego i życia publicznego, a zatem i  dyskryminacji wszystkich mniejszości religijnych. Coraz częściej w różnych miejscach jest wymuszane stosowanie prawa szariatu mimo jego niezgodności z konstytucją.

Prawo gwarantuje mniejszościom wyznaniowym pewien stopień wolności religijnej. Jednak ich członkowie muszą praktykować swoją wiarę ostrożnie z powodu presji i zagrożenia ze strony muzułmanów, zwłaszcza islamistycznych bojówek. Chrześcijanie w Pakistanie są regularnie pozbawiani pracy i szykanowani przez swoich pracodawców i współpracowników. Często stają też w obliczu utraty mienia, uwięzienia, tortur a nawet śmierci.

Wielu pakistańskich chrześcijan zostało niesłusznie oskarżonych na mocy prawa przeciw bluźnierstwu, grożącego dożywotnim uwięzieniem lub śmiercią w przypadku oskarżenia o bluźnierstwa przeciwko Koranowi, islamowi lub Mahometowi. W takich przypadkach rozprawy odbywają się często w obecności islamskich radykałów wywierających presję na sąd.

Prośby modlitewne

  • Módlmy się za osoby uwięzione z powodu wiary w Jezusa, aby mogły doświadczać obecności Boga i wzrastać w swej wierze.
  • Módlmy się za chrześcijan w Pakistanie, aby mogli odważnie składać świadectwo o Chrystusie swoim rodakom.
  • Módlmy się o ochronę dla chrześcijan stojących w obliczu zastraszania i przemocy.

Źródło: https://www.gpch.pl/pakistan

Social media

ZŁOTA REGUŁA

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Mt 7,12

Kancelaria

Sprawy duszpasterskie załatwia się dziennie
30 min. po mszy św.

Nabożeństwa

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
18:00

Środa
 8:00

Sobota
17:45 - msza niedzielna

Niedziela
 8:00,  9:30, 11:00
15:00 - nieszpory

Każda 1. niedziela
miesiąca msza o 8:00
w j. niemieckim.

Aktualny porządek nabożeństw w zakładce intencje mszalne